Historia
 
Bliżej historii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wskaż poprawne dokończenie zdania. 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wskaż poprawne dokończenie zdania.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Przyczyną wybuchu wojny prusko - austriackiej było :

[] A. udzielenie przez cesarza Wilhelma I zbrojnej pomocy Włochom w odzyskaniu Wenecji.

[] B. wywołanie w Wiedniu rewolucji i obalenie Habsburgów.

[] C. rozbicie monarchii Habsburgów i włączenie Austrii do Prus.

[x] D . sprzeciwienie się Austrii pruskim planom likwidacji Związku Niemieckiego .