Historia
 
Bliżej historii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wskaż poprawną odpowiedź. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż poprawną odpowiedź.

4 Zadanie
5 Zadanie
  • Co oznacza pojęcie urbanizacja?

[] A. Powstanie nowych osad, zasiedlenie bezludnego obszaru, napływ ludności na określone terytorium.

[x] B. Powstawanie i rozwój miast oraz wzrost liczby ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności

[] C. Masowe przemieszczanie się ludności w poszukiwania lepszych warunków do życia.

[] D. Dobrowolny wyjazd z kraju rodzinnego do innego państwa związany z poszukiwaniem pracy.