Historia
 
Bliżej historii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Na podstawie mapy oceń prawdziwość 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na podstawie mapy oceń prawdziwość

1 Zadanie
2 Zadanie

- Głównym ośrodkiem rewolucji był Paryż i Wiedeń. [x] PRAWDA [] FAŁSZ

- Do rewolucyjnych wystąpień Wiosny Ludów nie doszło na terenie Rosji. [x] PRAWDA [] FAŁSZ

- Rewolucja w Wiedniu wybuchła pod wpływem wiadomości o powstaniu w Paryżu. [x] PRAWDA [] FAŁSZ

- W czasie Wiosny Ludów Polacy walczyli na terenie Węgier i państw włoskich [x] PRAWDA [] FAŁSZ

- Wiosna Ludów na ziemiach polskich ogarnęła zabór pruski i rosyjski [] PRAWDA [ x] FAŁSZ