Historia
 
Bliżej historii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wskaż poprawną odpowiedź. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wskaż poprawną odpowiedź.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
  • Który z podanych ciągów przyczynowo - skutkowych jest prawdziwy?

[] A. wyjazd powstańców i władz cywilnych - klęska powstania listopadowego - ukształtowanie się polskich ugrupowań politycznych na emigracji - osiedlenie się emigrantów w Saksonii, Francji, Szwacjarii, Wielkiej Brytanii.

[] B. wyjazd powstańców i władz cywilnych - ukształtowanie się polskich ugrupowań politycznych na emigracji - osiedlenie się emigrantów w Saksonii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii - klęska powstania listopadowego.

[x] C . klęska powstania listopadowego - wyjazd powstańców i władz cywilnych - osiedlenie się emigrantów w Saksonii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii - ukształtowanie się polskich ugrupowań politycznych na emigracji .

[] D. klęska powstania listopadowego - ukształtowanie się polskich ugrupowań politycznych na emigracji - wyjazd powstańców i władz cywilnych - osiedlenie się emigrantów w Saksonii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.