Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Jakie były przyczyny upadku powstania 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Jakie były przyczyny upadku powstania

4 Zadanie
5 Zadanie
  • Jakie były przyczyny upadku powstania listopadowego?

 

[x] A . Nieuzyskanie realnej pomocy z Zachodu .

[] B. Zaniedbania w rozbudowie i wzmocnieniu regularnej armii polskiej.

[x] C . Niemożność stworzenia regularnej armii przez władze powstańcze .

[x] D . Nieudolność i brak zdecydowania generalicji w prowadzeniu działań zbrojnych .

[] E. Podjęcie działań zmierzających do uwłaszczenia chłopów.