Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wskaż poprawne dokończenie zdania. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wskaż poprawne dokończenie zdania.

1 Zadanie
2 Zadanie
  • Umieszczenie w herbie Królestwa Polskiego białego orła na piersi dwugłowego orła carów było symbolem

[] A. polskiego pochodzenia dynastii carskiej.

[] B. niezależności Królestwa Polskiego od Rosji.

[] C. przyjaźni i braterstwa między Rosją i Królestwem Polskim.

[x] D . suwerennej władzy Rosji nad Królestwem Polskim .