Historia
 
Bliżej historii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej.

1 Zadanie
2 Zadanie
  • Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny - 5 (kwiecień 1917 rok)
  • Zawieszenie broni na froncie zachodnim - 6 (1918 rok)
  • Przewrót bolszewicki w Rosji - 4 (luty 1917 rok)
  • Powstania trójporozumienia - 2 (1907 rok)
  • Wybuch I wojny światowej - 3 (1914 rok)
  • Zawiązanie trójprzymierza - 1 (1882 rok)