Historia
 
Bliżej historii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Wymień w punktach cele polityki Bismarcka 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wymień w punktach cele polityki Bismarcka

1 Zadanie
2 Zadanie

Cele polityki Bismarcka, dążącego do zjednoczenia Niemiec :

  • Wzmocnienie gospodarcze i polityczne Prus;
  • Rozbudowa armii oraz utworzenie sprawnie funkcjonującego rządu;
  • Likwidacja Związku Niemieckiego utworzonego na kongresie wiedeńskiem;
  • Rozbicie Austrii i utworzenie państwa federalnego z dominującą pozycją Prus;
  •  Bismarck uważał, iż zjednoczenie Niemiec powinno nastąpić dzięki silnej więzi narodowej, a także przy pomocy sprawnej dyplomacji oraz działań militarnych. Według kanclerza zjednoczenie miało odbyć się "krwią i żelazem";
  • Rozbicie Francji - przejęcie Alzacji i Lotaryngii;