Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Przeczytaj fragment "Warszawianki", pieśni 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

A. Czas, w którym powstała pieśń był dla Polski :

a) czasem pokoju i rozwoju gospodarczego.

b) czasem walk zbrojnych .

c) okresem upadku polskiego parlamentaryzmu.

B. Sformułowanie "W tęczę Franków" praz "Słońcem lipca podniecany" oznaczają :

a) nawiązanie do rewolucji lipcowej we Francji .

b) nawiązanie do powstania niepodległej Grecji.

c) zwycięstwa Napoleona nad Rosjanami.

C. Warszawianka była pieśnią

a) wyrażającą troskę o uspokojenie nastrojów rewolucyjnych.

b) wyrażającą troskę o porozumienie między carem a Polakami.

c) zagrzewającą Polaków do walki o niepodległość ojczyzny .