Historia
 
Bliżej historii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Jakie skutki powstania odczuli Polacy na ziemiach 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Jakie skutki powstania odczuli Polacy na ziemiach

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Skutki powstania listopadowego na ziemiach polskich pod zaborami:

  • Car Mikołaj I zlikwidował wojsko polskie, Sejm oraz konstytucję Królestwa Polskiego z 1815 r.;
  • Na terenach Królestwa Polskiego wprowadzono stan wojenny, nałożono olbrzymią kontrybucję oraz obowiązek utrzymania 100-tys. armii rosyjskiej. Polaków siłą wcielono do wojska rosyjskiego, zasądzono surowe wyroki;
  • Uczesników powstania listopadowego zsyłano na Sybir, konfiskowano ich majątki;
  • Nastąpiła emigracja uczestników powstania na Zachód w obawie przed represjami, głównie do Francji;
  • Rozpocząto budowę Cytadeli warszawskiej, będącej miejscem kaźni tysięcy Polaków;
  • Język rosyjski ustanowiono językiem urzędowym;
  • Zlikwidowano uniwersytety w Warszawie i Wilnie;
  • Rosja, Austria i Prusy w 1833 r. zawarły układ o przeciwdziałaniu polskim próbom powstańczym, ograniczono samodzielność Rzeczypospolitej Krakowskiej;
  • Zamieniono województwa na gubernie, wprowadzono rosyjski system monetarny, miary i wagi, rosyjski kodeks karny, barierę celną oraz surową cenzurę;