Historia
 
Bliżej historii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Wymień działania księcia Druckiego - Lubeckiego 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wymień działania księcia Druckiego - Lubeckiego

1 Zadanie
2 Zadanie

Działania księcia Franciszka Ksawerego Druckiego - Lubeckiego wspierające przemysł w Królestwie Polskim :

  • Książę przyczynił się do uporządkowania finansów Królestwa Polskiego, dokonał znaczących inwestycji w przemyśle oraz komunikacji.
  • Z jego inicjatywy powstało łódzkie oraz dąbrowskie zagłębie przemysłowe.
  • Doprowadził do ożywienia gospodarki Królestwa - zlikwidował barierę celną z Rosją, dzięki czemu otwarto nowe rynki zbytu dla polskich towarów.
  • Poparł budowę Kanału Augustowskiego. 
  • Z jego inicjatywy w 1828 r. założono Bank Polski oraz Towarzystwo Kredytowe Ziemskie.