Historia
 
Bliżej historii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

W tabeli w zeszycie wypisz wszystkie najważniejsze

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Najważniejsze dla Polski wydarzenia z 1918 roku:

  • Orędzie wygłoszone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona w Kongresie USA - pkt. 13 dotyczył utworzenia państwa polskiego ze swobodnym dostępem do morza;
  • Klęska państw centralnych, 11 listopada 1918 roku w wagonie kolejowym w lasku Compiègne w północno-zachodniej Francji dowództwo niemieckie podpisało zawieszenie broni.
  • Utworzenie Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie z Wincentym Witosem na czele;
  • Powołanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie;
  • Powrót Józefa Piłsudskiego z niemieckiego więzienia w Magdeburgu;
  • 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem, Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość;
  • Józef Piłsudski obejmuje funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa;