Historia
 
Bliżej historii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Wymień prądy polityczne w Europie XIX w. oraz 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wymień prądy polityczne w Europie XIX w. oraz

1 Zadanie
2 Zadanie

Prądy polityczne w Europie XIX w. oraz charakterystyka dążeń ich przedstawicieli .

Liberalizm - to ideologia i postawa światopoglądowa oparta na indywidualistycznej i racjonalistycznej koncepcji człowieka. Głosiła, iż wolna i nieskrępowana działalność jednostek jest źródłem postępowania w życiu społecznym. Potocznie liberalizm oznaczał tolerancję i pobłażliwość wobec odmiennych poglądów oraz ugodowość względem radykalnych zachowań. Liberałowie uważali, iż najlepszym ustrojem jest demokracja parlamentarna z zagwarantowanymi ustawowo prawami jednostek. Do najsłynniejszych teoretyków liberalizmu należeli: Francuz Alexis de Tocqueville i Anglik John Stuart Mill , o wolności ekonomicznej pisał Szkot Adam Smith .

Konserwatyzm - o ideologia społeczno - polityczna dążąca do zachowania istniejącego porządku społecznego. Konserwatyzm zaczął kształtować się pod wpływem doświadczeń rewolucji francuskiej. Głównymi twórcami myśli konserwatywnej byli: Edmund Burke (Anglia), Joseph de Maistre (Francja), Karl Ludwig von Haller (Szwajcaria). W XIX wieku konserwatyzm rozwijał się jako reakcja na radykalne ruchy społeczne i polityczne. Konserwatyści zwracali uwagę na rolę tradycji, hierarchii społecznej oraz wartości religijnych.