Historia
 
Bliżej historii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Jakie cele stawiała sobie endecja? 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Jakie cele stawiała sobie endecja?

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Cele Narodowej Demokracji (endecji):

- Program Narodowej Demokracji, potocznie nazywanej endecją lub ruchem wszechpolskim został sformułowany przez Romana Dmowskiego w wydanej w 1903 r. pracy "Myśli nowoczesnego Polaka";

- Roman Dmowski popierał "egoizm narodowy", uważając za najważniejsze interesy narodu polskiego, a prawa innych narodowości - za drugorzędne;

- Najważniejszą wartością dla endecji stanowił naród;

- Głównym celem głoszonym przez przedstawicieli Narodowej Demokracji było odzyskanie przez Polskę niepodległości;

- Roman Dmowski twierdził też, że naród polski utracił niepodległość z własnej winy, i surowo oceniał przywódczą rolę szlachty;

- Narodowcy odrzucali ideę powstania zbrojnego, wrogo odnosili się do socjalizmu i idei walki klas;

- Propagowali solidaryzm narodowy, czyli współpracę oraz wspieranie wszystkich warstw społeczeństwa polskiego w trzech zaborach;

- Kładli nacisk na rozwój polskich organizacji i upowszechnienie świadomości narodowej;

- Narodowcy potępiali ugodowość wobec władz niemieckich i nawoływała do bojkotu ich decyzji;

- Od początku XX w. polski nacjonalizm przyjmował również poglądy antysemickie, co wywoływało wzrost napięć pomiędzy Żydami i Polakami;