Historia
 
Bliżej historii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Fragment Traktatu Świętego Przymierza 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Fragment Traktatu Świętego Przymierza

Tekst źródłowy Zadanie
  • Co obiecywali sobie władcy zawierający Święte Przymierza?

Władcy zawierający Święte Przymierze obiecali sobie wzajemnie, iż będą przestrzegać porządku politycznego i społecznego ustanowionego w czasie obrad kongresu wiedeńskiego. Zobowiązali się do udzielania pomocy oraz interwencji zbrojnej tam, gdzie będzie dochodziło do rewolucyjnych lub niepodległościowych wystąpień. Zaznaczali: Monarchowie, zawierający niniejszą umowę, pozostaną połączeni ze sobą więzami szczerego i nierozerwalnego braterstwa, i, uznając w sobie wzajemnych swych rodaków, udzielać sobie będą w każdej okoliczności i w każdym miejscu poparcia i pomocy .