Historia
 
Bliżej historii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Wskaż przyczyny klęski powstania styczniowego 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż przyczyny klęski powstania styczniowego

1 Zadanie
2 Zadanie

Przyczyny klęski powstania styczniowego :

  • Słabo uzbrojone, źle wyszkolone polskie oddziały, dowodzone z reguły przez niekompetentnych dowódców - samouków nie były w stanie utworzyć regularnej armii potrafiącej stawić zdecydowany opór rosyjskiemu zaborcy;
  • Publiczne egzekucje powstańców i zsyłki na Sybir zniechęcały Polaków do walki. Osoby podejrzane o sprzyjanie konspiratorom pozbawiano majątków oraz obciążano wysokimi karami pieniężnymi;
  • Przeważająca liczba rosyjskich wojsk;
  • Brak pomocy ze strony Zachodu;
  • Dekret o uwłaszczeniu wydany przez cara Aleksandra II przyspieszył upadek powstania;