Matematyka
 
Matematyka 2. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013
Ile co najmniej osób brało udział w przyjęciu 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Ile co najmniej osób brało udział w przyjęciu

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

n - liczba osób biorących udział w przyjęciu

 

 

Każda z n osób podaje rękę n-1 osobom (podaje rękę wszystkim, poza sobą). Mamy więc n(n-1) uścisków. 

Zwróć jednak uwagę, że jeśli pan A wita się z panem B, to jest to samo, kiedy pan B przywita się z panem A, dlatego liczbę uścisków musimy podzielić przez 2. 

 

 

  

  

  

 

Obliczamy miejsca zerowe trójmianu po lewej stronie nierówności:

 

 

 

 

 

 

 

  

   

    

  

Odpowiedź:

W przyjęciu brało udział co najmniej 16 osób.