Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2013
Prędkość własna motorówki wynosi 15 km/h 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Prędkość własna motorówki wynosi 15 km/h

1 Zadanie

Prędkość jest wyrażana w km/h, dlatego droga musi być wyrażona w kilometrach, a czas w godzinach. 

 

 

 

Oznaczmy przez   prędkość prądu rzeki (w km/h), jest to liczba dodatnia

Będziemy korzystać ze wzoru   . 

Przekształcamy wzór tak, aby otrzymać t: 

  

 

 

W jedną stronę motorówka płynie z prądem (czyli prędkość prądu pomaga, dlatego dodajemy prędkość motorówki i prędkość prądu), w drugą stronę płynie pod prąd (czyli prędkość prądu spowalania motorówkę, dlatego odejmujemy prędkość prądu od prędkości motorówki)

Skoro w obie strony motorówka pokonała 120 km, to odległość między A i B wynosi 60 km. 

Znamy łączny czas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Odpowiedź:

Prędkość prądu rzeki wynosi 3 km/h.