Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2009

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
  • Które państwa poniosły klęskę w I wojnie światowej?

[B] Austro - Węgry

[E] Niemcy 

[F] Bułgaria

[H] Turcja