Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2009
Na podstawie tekstu źródłowego wskaż poprawne 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na podstawie tekstu źródłowego wskaż poprawne

4 Zadanie
4 Zadanie

1. Cytowany dokument powstał:

[x] C. w drugiej połowie XVIII w. 

"Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki" napisana przez Thomasa Jeffersona została uchwalona przez Kongres Kontynentalny 4 lipca 1776 roku. 

2. Według zapisu cytowanego dokumentu prawo do wolności i szczęścia dał kolonistom:

[x] C. Bóg

3. Autorzy chcieli w cytowanym dokumencie:

[x] B. wskazać powody, dla których ogłosił niepodległość 13 kolonii.

4. Według zapisu cytowanego dokumentu władza sądownicza była w koloniach brytyjskich:

[x] D. ściśle podporządkowana monarsze.