Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Które z twierdzeń jest uzasadnieniem powiedzenia 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Które z twierdzeń jest uzasadnieniem powiedzenia

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

[] A. Liczne oddziały zaciężnej piechoty i kawalerii stacjonowały w miastach i wsiach pruskich, gdzie dopuszczały się częstych grabieży i rozbojów.

[X] B. W armii pruskiej służyło aż 5% ludności państwa, podczas gdy w innych państwach europejskich tego okresu żołnierze stanowili zaledwie ok. 1% populacji. Pruskich żołnierzy i podoficerów rekrutowano spośród chłopów i mieszczan, którzy po zakończeniu dwuletniej służby, co roku musieli brać udział w okresowych ćwiczeniach.

[] C. Urzędnikami państwowymi, sędziami i nauczycielami w Prusach mogli być tylko emerytowani oficerowie, którzy przynajmniej przez 10 lat służyli w jednostkach liniowych. Szeregowcy i podoficerowie po ukończonej dwuletniej służbie dostawali od państwa nadziały ziemi.