Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2009
Uzupełnij schemat przedstawiający trójpodział władz 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Uzupełnij schemat przedstawiający trójpodział władz

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

TRÓJPODZIAŁ WŁADZ

władza ustawodawcza

(parlament)

władza wykonawcza

(król, rząd)

władza sądownicza

(niezawisłe sądy)