Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2009

Wskaż poprawne dokończenie zdania.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Odłam Zakonu Braci Mniejszych, którego członkowie poświęcali się działalności duszpasterskiej wśród prostego ludu oraz opiekowali się licznymi sanktuariami na ziemiach polskich, nazywany był :

[] A. dominikanami.

[] B. cystersami.

[] C. benedyktynami.

[x] D. bernardynami .