Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Na podstawie tekstu źródłowego wskaż 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na podstawie tekstu źródłowego wskaż

2 Zadanie

I. Kto był autorem listu?

[] A. Stanisław Żółkiewski.

[x] B. Jan III Sobieski .

[] C. Jan Karol Chodkiewicz.

[] D. Michał Korybut Wiśniowiecki.

II. O jakim wydarzeniu pisał autor listu?

[] A. O oblężeniu Kamieńca Podolskiego.

[] B. O bitwie pod Chocimiem.

[] C. O bitwie pod Cecorą.

[x] D. O bitwie pod Wiedniem .

III. Jakie były skutki opisanego wydarzenia?

[x] A. Rzeczpospolita nie uzyskała ze zwycięstwa żadnych bezpośrednich korzyści .

[] B. Zwycięstwo osłabiło pozycję Habsburgów w Europie.

[] C. Olbrzymie łupy uczyniły z Rzeczypospolitej największą potęgę gospodarczą ówczesnej Europy.

[] D. Wycofujący się Turcy włączyli Węgry do imperium osmańskiego.