Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Uzupełnij schemat przedstawiający skutki wojen 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Uzupełnij schemat przedstawiający skutki wojen

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Związek przyczynowo skutkowy:

D - C - A - B

D. Wybuch wojen Rzeczypospolitej z sąsiadami i Kozakami.

C. Śmierć ok. jednej trzeciej ludności Rzeczypospolitej spowodowana działaniami wojennymi, głodem i chorobami.

A. Brak rąk do pracy w majątkach szlacheckich.

B. Wzrost wymiaru pańszczyzny i zaostrzenie poddaństwa chłopów.