Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej

5 Zadanie

[4] Ugoda w Zborowie między Kozakami a Rzecząpospolitą.

[2] Klęski wojsk polskich pod Korsuniem i Żółtymi Wodami.

[5] Ugoda w Perejasławiu między Kozakami a Rosją.

[1] Wybuch powstania Kozaków pod wodzą Bohdana Chmielnickiego.

[3] Oblężenie twierdzy w Zbarażu.