Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2009
Wskaż poprawną odpowiedź. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż poprawną odpowiedź.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania Kozaków w 1648 r.?

[] A. Konflikty religijne i narodowościowe między Polakami katolikami a prawosławnymi Rusinami.

[] B. Wyzysk ukraińskich chłopów przez szlacheckich właścicieli wsi.

[x] C . Zmniejszenie liczby Kozaków na królewskim żołdzie .

[] D. Podburzanie Kozaków przez Bohdana Chmielnickiego do buntu przeciwko Kościołowi katolickiemu.