Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2009
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Jakie cechy były charakterystyczne dla monarchii parlamentarnej w Wielkiej Brytanii?

[x] A . Najwyższą władzą jest Parlament, który ma wyłączną moc stanowienia prawa .

[] B. Król sprawuje najwyższą włądzę - stanowi prawa, decyduje o wojnie i pokoju.

[x] C . "Król panuje, lecz nie rządzi" .

[] D. Reprezentacja społeczeństwa nie sprawuje władzy ustawodawczej.

[x] E . Władzę wykonawczą sprawuje odpowiedzialny przed Parlamentem gabinet ministów .

[] F. Król bez zgody Parlamentu nakłada podatki, z których utrzymuje armie.