Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2009
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Które zdania charakteryzują władzę monarchy absolutnego?

[x] A. Decyduje o wojnie i pokoju .

[] B. Nie podejmuje żadnych decyzji politycznych bez zgody parlamentu.

[x] C. Mianuje i odwołuje urzędników państwowych .

[] D. Mianuje na ministrów polityków partii, która uzyskała większość w parlamencie.

[x] E. Może bez wyroku sądowego uwięzić każdego ze swych poddanych .

[x] F. Stanowi prawa bez przyzwolenia stanów .

[] G. Nie stanowi prawa i nie nakłada podatków.