Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Wskaż poprawną odpowiedź. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż poprawną odpowiedź.

5 Zadanie

Na czym polegała rewolucja militarna w krajach Europy Zachodniej w XVII w.?

[x] A. Coraz szersze wykorzystanie broni palnej przez piechotę i jazdę. Skuteczne współdziałanie piechoty, kawalerii i artylerii oraz wzrost zdolności szybkiego manewrowania potężnych armii .

[] B. Tworzenie potężnych armii manewrowych, składających się wyłącznie z jednostek kawalerii i artylerii wyposażonej w coraz cięższe działa. Wykorzystywanie na dużą skalę informacji wywiadowczych.

[] C. Zwiększenie siły ognia piechoty, używającej lekkich karabinów wyposażonych w bagnety. Dzielenie armii na niewielkie, szybko manewrujące oddziały piesze.