Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2009

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

1 Zadanie
2 Zadanie

Jakie były skutki wojny trzydziestoletniej?

[x] A. Zmniejszenie o 1/3 liczby ludności Rzeszy Niemieckiej .

[] B. Klęska państw protestanckich.

[] C. Gwałtowny rozwój gospodarki europejskiej.

[x] D. Wejście Szwecji do grona europejskich mocarstw .

[] E. Przejęcie hiszpańskich kolonii w Ameryce przez Anglię.

[x] F. Osłabienie władzy cesarskiej w Rzeszy Niemieckiej .