Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Jakie były przyczyny zawarcia unii lubelskiej?

[x] A. Dążenie do wzmocnienia pozycji Polski i Litwy na arenie międzynarodowej .

[x] B. Zabezpieczenie granicy Królestwa Polskiego przed najazdami ze wschodu .

[x] C. Obawy Zygmunta Augusta, że po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów związek Litwy i Polski zostanie zerwany .

[] D. Wspólne przeciwstawienie się Polski i Litwy państwu krzyżackiemu w Prusach.

[] E. Włączenie Litwy w krąg cywilizacji zachodniej.

[x] F. Dążenie szlachty litewskiej do uzyskania takich przywilejów, jakimi cieszyła się szlachta polska .