Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Wskaż poprawną odpowiedź. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wskaż poprawną odpowiedź.

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Które z wymienionych wydarzeń nie było przyczyną wojen Polski i Litwy z państwem moskiewskim?

[] A. Sekularyzacja państwa zakonnego w Inflantach.

[] B. Objęcie przez Polskę i Litwę zwierzchności lennej nad Księstem Kurlandii.

[x] C. Sekularyzacja państwa zakonnego w Prusach .

[] D. Wcielenie większości obszaru Inflant do państwa polsko - litewskiego.