Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Połącz informacje dotyczące działalności 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Połącz informacje dotyczące działalności

5 Zadanie

I. Marcin Luter - A

  • Był zakonnikiem i profesorem na uniwersytecie w Wittenberdze. Przełożył Biblię na język niemiecki .

II. Jan Kalwin - D

  • Głosił m.in. naukę o predestynacji. Założył akademię teologiczną w Genewie i uczynił z tego miasta centrum nowego wyznania .

III. Henryk VIII - B

  • Stał się przeciwnikiem papiestwa, ponieważ nie uzyskał zgody papieża na rozwód z Katarzyną Aragońską. Doprowadził do tego, że Parlament ogłosił go głową Kościoła w państwie .

Jan Hus - [C] - Był teologiem, profesorem Uniwersytetu w Pradze. W swych pismach i kazaniach domagał się radykalnych reform w Kościele i walki z nadużyciami, np. gromadzeniem przez duchowieństwo majątków. Poniósł śmierć spalony na stosie.