Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2009

Połącz wyznania protestanckie z odpowiednimi

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

I. antybaptyści - C .

  • Odrzucali chrzest dzieci, uznając, że tylko człowiek dorosły i w pełni świadomy może przyjąć ten sakrament.

II. antytrynitarze - A .

  • Odrzucali dogmat o Trójcy Świętej, podważali boskość Chrystusa.