Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2009
Na podstawie tekstu wskaż poprawne dokończenie 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na podstawie tekstu wskaż poprawne dokończenie

1 Zadanie
2 Zadanie

I. Marcin Luter żył na przełomie wieków:

[] A. XIV i XV.

[] B. XVI i XVII.

[x] C. XV i XVI .

II. Za wydarzenie, które zapoczątkowało reformację, uznaje się:

[] A. przetłumaczenie Biblii na język niemiecki przez Lutra.

[x] B. ogłoszenie 95 tez przez Lutra .

[] C. wstąpienie Lutra do zakonu.

III. Reakcją władz kościelnych na ogłoszenie 95 tez przez Lutra było:

[] A. ogłoszenie ich twórcy świętym.

[x] B. potępienie tez przez papieża .

[] C. poparcie papieża dla działalności Lutra.