Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

2 Zadanie
3 Zadanie

Które zdania opisują zasady ustrojowe Księstwa Warszawskiego?

[A] Władzę ustawodawczą sprawuje sejm o ograniczonych kompetencjach.

[B] Monarcha i ministrowie sprawują władzę wykonawczą.

[C] Chłopi mają wolność osobistą.

[E] Szlachcie posiadającej majątki ziemskie przysługują prawa wyborcze.