Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2009

Wybierz poprawne dokończenie zdania.

1 Zadanie

Widoczna na fotografii katerda wileńska została wzniesiona w stylu klasycystycznym  ponieważ   budowla jest wzorowana na świątyniach greckich i rzymskich, wzniesiona na planie prostokąta, z kolumnowym portykiem.