Historia
 
Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2009

Wskaż poprawne dokończenie zdania.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Zwycięstwo wojsk polskich pod Racławicami nie miało dużego znaczenia strategicznego, ale

[C] dodało otuchy uczestnikom insurekcji.