Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Na podstawie fragmentu tekst Konstytucji 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Na podstawie fragmentu tekst Konstytucji

4 Zadanie
  • Zgodnie z zapisem Konstytucji 3 maja władzę ustawodawczą w Polsce sprawował Sej m , złożony z dwóch izb: Senatu i Izby Poselskiej . Organ ten miał być wybierany co dwa lata, decyzje zaś miał podejmować większością głosów. Władzę wykonawczą w Polsce mieli sprawować król i Straż Praw , a władzę sądowniczą odrębne od pozostałych władz sądy.