Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Przerysuj do zeszytu tabelę i uzupełnij 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przerysuj do zeszytu tabelę i uzupełnij

1 Zadanie
2 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

 

twórca okresu baroku/ uczony/ myśliciel XVII w.

Kartezjusz

Izaak Newton

Galileo Galilei zwany Galileuszem

Anton Leeuwenhoek

dziedzina, którą się zajmował

filozofia nowożytna, matematyka, fizyka

fizyka, astronomia, filozofia, historia

astronomia, fizyka, filozofia nowożytna

biologia, medycyna