Historia
 
Bliżej historii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Jakie były przyczyny rozwoju systemu 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Jakie były przyczyny rozwoju systemu

1 Zadanie
2 Zadanie

Przyczyny rozwoju systemu folwarków opartych na pańszczyźnie:

  • Pod koniec XV wieku na polskich ziemiach doszło do znaczących zmian w gospodarce. Wpłynął na to przede wszystkim rozkwit europejskich miast, który nastąpił u schyłku średniowiecza. 
  • Wzrosło wówczas zapotrzebowanie na artykuły rolnicze - zboże oraz mięso, które eksportowano z Polski do całej Europy Zachodniej.
  • Po odzyskaniu dostępu do morza oraz portu w Gdańsku - Rzeczpospolita stała się potęgą gospodarczą, dzięki eksportowi zboża nazwano ją " spichlerzem Europy ".
  • Popyt na polskie towary rolnicze przyczynił się do znacznego rozwoju handlu oraz wzrostu cen.
  • Produkcja rolna stała się bardzo opłacalna, stanowiła znakomite źródło dochodów dla szlachty.
  • Szlachta, pragnąc uzyskać jak największe dochody - powiększała swe gospodarstwa, karczowała lasy, obsiewała nieużytki.
  • Niedobór rąk do pracy spowodował, że przedstawiciele szlachty zmuszali chłopów do pańszczyzny - pracy wykonywanej na rzecz pana w zamian za dzierżawę ziemi.
  • Chłopi stali się wówczas całkowicie zależni od właścicieli folwarków, których zgody potrzebowali nawet na opuszczenie wsi.