Historia
 
Bliżej historii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Jakie dostrzegasz wady i zalety wolnej 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Zalety wolnej elekcji :

  • Szlachta jako ówczesna reprezentacja społeczeństwa polskiego miała możliwość wyboru władcy;
  • Po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów wolna elekcja gwarantowała następcę tronu (krótki okres bezkrólewia w Rzeczypospolitej);
  • Na przyszłego władcę Rzeczypospolitej mogli kandydować różni pretendenci (możliwość wyboru najlepszego kandydata);

Wady wolnej elekcji :

  • Ryzyko przekupstwa szlachty przy wyborze nowego władcy;
  • W czasie wolnej elekcji często dochodziło do waśni, kłótni oraz wystąpień zbrojnych pomiędzy szlachtą;
  • Wolna elekcja stwarzała możliwość mieszania się obcych mocarstw w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej;