Historia
 
Bliżej historii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Uzasadnij, dlaczego ustrój XVI-wiecznej Rzeczypospolitej 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uzasadnij, dlaczego ustrój XVI-wiecznej Rzeczypospolitej

1 Zadanie
2 Zadanie

Uzasadnij, dlaczego ustrój XVI-wiecznej Rzeczypospolitej historycy skłonni są określać mianem demokracji szlacheckiej .

Historycy skłonni są określać ustrój XVI-wiecznej Rzeczypospolitej mianem demokracji szlacheckiej, ponieważ decydującą rolę w sprawach państwa odgrywała wówczas właśnie szlachta. Do ukształtowania się demokracji szlacheckiej doszło w związku z uzyskaniem przez tę grupę społęczną przywilejów, które zapewniały jej dominującą pozycję polityczną, wyłączność piastowania urzędów i godności w państwie, nietykalność osobistą i majątkową, monopol na posiadanie ziemi, uprawnienia podatkowe i celne. Jako klasa rządząca szlachta korzystała ze swych przywilejów, wpływając na wewnętrzną i zagraniczną politykę kraju. Wpływ na rozwój demokracji szlacheckiej miał także rozkwit gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej, co wiązało się z ograniczeniem praw mieszczaństwa i zwiększeniem poddaństwa chłopów. Do największego rozkwitu demokracji szlacheckiej doszło za panowania ostatnich Jagiellonów. W XVII w. doszło do przewagi politycznej magnaterii i powstania oligarchii magnackiej, choć demokracja szlachecka utrzymywała się formalnie do upadku państwa w XVIII w. Przyczyniła się do pogłębienia słabości Rzeczpospolitej.