Historia
 
Bliżej historii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Wymień najważniejsze wojny prowadzone przez 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wymień najważniejsze wojny prowadzone przez

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Najważniejsze wojny prowadzone przez Polskę i Litwę za panowania ostatnich trzech Jagiellonów - Aleksandra, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta :

  • Wojna Wielkiego Księstwa Litewskiego z Państwem Moskiewskim (jednoczenie ziem ruskich);
  • Ostatnia wojna polsko - krzyżacka w latach 1519 - 1521;
  • Wojna o Inflanty - konflikt o dominację nad Morzem Bałtyckim (za rządów ostatniego Jagiellona - Zygmunta II Augusta);