Historia
 
Bliżej historii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Scharakteryzuj najważniejsze nauki Marcina Lutra 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Scharakteryzuj najważniejsze nauki Marcina Lutra

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Najważniejsze założenia Marcina Lutra i jego zwolenników:

  • Jedynym źródłem wiary jest Pismo Święte - każdy wierny powinien je czytać i rozumieć interpretowany tekst.
  • Chrześcijanin może osiągnąć zbawienie jedynie przez wiarę, a nie przez dobre uczynki wypływające z wolnej woli człowieka. Nawet ci, którzy pobłądzili i zgrzeszyli, a głęboko wierzą w Chrystusa, zostaną zbawieni.
  • Odrębny i postawiony w roli przewodnika wiernych stan duchowny jest zbędny. Wszyscy ludzie mogą głosić prawdy wiary, a nie tylko wyświęceni kapłani.
  • Marcin Luter podważał prymat papieży, twierdził, że są oni tylko biskupami Rzymu, a nie zwierzchnikami całego Kościoła.
  • Domagał się sekularyzacji - czyli rozwiązania klasztorów, rezygnacji z posiadania własności ziemskiej przez duchowieństwo oraz zniesienia celibatu.