Historia
 
Bliżej historii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Jakie były przyczyny klęski powstania kościuszkowskiego

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie

Przyczyny klęski powstania kościuszkowskiego:

  • Przystąpienie Prus do działań wojennych w lipcu 1794 roku;
  • Klęskia powstańców w bitwie pod Maciejowicami;
  • Tadeusza Kościuszko wzięty do rosyjskiej niewoli;
  • Zdobycie warszawskiej Pragi przez oddziały gen. Aleksandra Suworowa (masakra ludności cywilnej);
  • Przewaga sił armii pruskiej oraz rosyjskiej;