Historia
 
Bliżej historii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Wcielając się w postaci zwolennika i przeciwnika 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wcielając się w postaci zwolennika i przeciwnika

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Argumenty zwolennika Wielkiej Rewolucji Francuskiej:

  • Wielka Rewolucja Francuska przyczyniła się do obalenia dawnego porządku opartego na przywilejach stanowych;
  • Nastąpił podział społeczeństwa na klasy społeczne - przynależność do poszczególnych klas oparta była na kryterium majątku, do którego - każdy - niezależnie od swego urodzenia mógł dojść własną pracą i przedsiębiorczością;
  • Zastąpienie ustroju monarchicznego - republikańskim;
  • Przekształcenie uciemiężonych poddanych w pełnoprawnych obywateli;
  • Rewolucjoniści francuscy deklarowali równość wszystkich wobec prawa, głosili nienaruszalność właśności prywatnej, swobodę wyznania i głoszonych poglądów;
  • Hasła i sukcesy rewolucji stały się bodźcem do wprowadzenia zmian w innych krajach europejskich;
  • Doszło do całkowitej likwidacji feudalizmu. Zniesiono ciężary feudalne, chłop uzyskał ziemię na własność, ponadto mógł nabyć ziemię skonfiskowaną Kościołowi i szlachcie;
  • Upowszechniono oświatę oraz oświeceniowe idee (wykształcenie opinii publicznej);
  • Powstało państwo obywatelskie (nastąpił wzrost patriotyzmu i świadomości społecznej);

Argumenty przeciwnika Wielkiej Rewolucji Francuskiej:

  • Notoryczne łamanie zasad ustalonych przez rewolucyjny rząd - nieprzestrzeganie demokratycznych praw, zastąpienie przywileju wysokiego urodzenia korzyściami wypływającymi z posiadania majątku, posługiwanie się terrorem, represje wobec Kościoła katolickiego, będące zaprzeczeniem tolerancji religijnej;