Historia
 
Bliżej historii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Jaki wpływ miała filozofia oświecenia na wybuch 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Jaki wpływ miała filozofia oświecenia na wybuch

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Wpływ filozofii oświecenia na wybuch rewolucji we Francji:

Przedstawiciele stanu trzeciego byli poruszeni ideałami równości głoszonymi przez Jana Jakuba Rousseau i innych myślicieli epoki oświecenia. Przedstawiciele burżuazji pragnęli wolności ekonomicznej, zniesienia absolutyzmu, równości i niezależności. W wyniku krawawej rewolucji, która ogarnęła Francję pod koniec XVIII wieku ogłoszono pierwszą w historii "Deklarację Praw Człowieka i Obywatela", w której uznano za naturalne prawa człowieka: wolność, nienaruszalną własność prywatną, braterstwo oraz opieranie się uciskowi. Deklaracja gwarantowała suwerenność ludu, równość obywateli wobec prawa, tolerancję religijną, wolność słowa i druku oraz trójpodział władzy - pochodzącej od suwerennego ludu i przed nim odpowiedzialnej.