Historia
 
Bliżej historii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Wskaż ustanowione w XVIII w. formy władzy 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż ustanowione w XVIII w. formy władzy

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Ustanowione w XVIII w. formy władzy w USA, które przetrwały do dziś:

  • Trójpodział władzy amerykańskiej - Kongres (sprawujący władzę ustawodawczą), Sąd Najwyższy (sprawujący władzę sądowniczą), Prezydent (sprawujący władzę wykonawczą);
  • Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki pochodzi z 17 września 1787 roku, kiedy to została uchwalona przez Konwencję Konstytucyjną w Filadelfii;
  • W USA władza państwowa jest podzielona pomiędzy rząd centralny a rządy części składowych federacji – stanów. Wszystkie stany są sobie równe pod względem statusu ustrojowego;
  • Prezydent, jako głowa państwa i szef rządu wybierany jest co 4 lata;
  • Wiceprezydent pełni przede wszystkim  funkcję przewodniczącego Senatu, kieruje jego pracami; 
  • Dwuizbowy Kongres (Senat i Izba Reprezentantów) wybierany jest co 6 lat. Funkcje Kongresu można podzielić na kilka rodzajów: ustrojodwacze, ustawodawcze, kreacyjne, sądownicze i śledcze oraz kontrolne;
  • W Stanach Zjednoczonych panuje system dwupartyjny - na amerykańskiej scenie politycznej decydującą rolę odgrywają dwie partie polityczne: Partia Demokratyczna i Partia Republikańska;
  • Sędziowie amerykańscy, według zapisów zawartych w Konstytucji Stanów Zjednoczonych są niezawiśli i pełnią swe funkcje nawet dożywotnio;